Πίνακας Μεταλλίων 1951 – 2022

Πίνακας Μεταλλίων 1951 – 2022

* Η Γιουγκοσλαβία συμμετείχε στους Αγώνες πριν από τη διάλυσή της και τη δημιουργία ανεξάρτητων κρατών

** Η Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία περιλάμβανε την εποχή εκείνη την Αίγυπτο και τη Συρία

*** Τιμητική συμμετοχή στους ΜΑ Τύνιδα 2001