Ολοκλήρωση επιθεώρησης Σ.Ε. της ΔΕΜΑ

Επίσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής στο Οράν
26 Φεβρουαρίου, 2019
Σπουδαίες εμφανίσεις των αθλητών της Μεσογείου στο Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου
21 Μαρτίου, 2019

Ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση της Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΕΜΑ, αναφορικά με την πρόοδο της προετοιμασίας των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019.

Σε συνεχείς συσκέψεις παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα για κάθε  επί μέρους τομέα των Αγώνων, απαντήθηκαν ερωτήσεις και τέθηκαν τα νέα χρονοδιαγράμματα, έως την επόμενη επίσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΕΜΑ και τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΕΜΑ στην Πάτρα (2-4 Απριλίου).

Η Συντονιστική Επιτροπή έλαβε λεπτομερή ενημέρωση για την χωροθέτηση των αθλητικών έργων, το αθλητικό πρόγραμμα των αγώνων, τα προγράμματα φιλοξενίας, διαπίστευσης και συνεργασίας με τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και το επικείμενο σεμινάριο των αρχηγών αποστολών.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Co.Com.) της ΔΕΜΑ, έμεινε ικανοποιημένη από την ενημέρωση, συνεχάρη την Ομάδα Έργου για την εμφανή πρόοδο σε όλα τα επίπεδα της προετοιμασίας και  συνέστησε συνέχιση των εργασιών με τον ίδιο ενθουσιασμό και χωρίς εφησυχασμό. Επισημάνθηκε ότι ο Μάρτιος είναι ο κρισιμότερος μήνας στην προετοιμασία των Αγώνων και πως μέχρι την επόμενη επίσκεψη της πρέπει να έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για την έναρξη των έργων και την ολοκλήρωση του προγράμματος φιλοξενίας.

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Ομάδα Έργου των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019, έχουν πλήρη συνείδηση ότι το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την ολοκλήρωση διαδικασιών που αφορούν κρίσιμους τομείς της διοργάνωσης, σε αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, συνεχίζουν να δουλεύουν μεθοδικά και με απόλυτη πίστη για την αποτελεσματική ανταπόκριση στην μεγάλη πρόκληση για την πόλη της Πάτρας.