Επίσκεψη στο Οράν του Υπουργού Νεολαίας και ‘Αθλησης της Αλγερίας

Η εκστρατεία «Για μια Ισπανία με αξίες» της Ισπανικής Ολυμπιακής Επιτροπής
31 Ιουλίου, 2020
Το Club Paris 2024
6 Αυγούστου, 2020

Ο Υπουργός Νεολαίας και Αθλησης της Αλγερίας, Sid Ali Khaldi, πραγματοποίησε επίσκεψη επιθεώρησης στο Οράν. Συνοδευόταν από τον συνάδελφό του Υπουργό Στέγασης και Πολεοδομίας Kamel Nasri  και την Υφυπουργό Υπεύθυνο για τον Υψηλό Αθλητισμό, Salima Souakri.

Ο κ. Sid Ali Khaldi, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Μεσογειακών Αγώνων «Oράν 2022», έκανε ερωτήσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών στο νέο Ολυμπιακό στάδιο του Belgaïd, στο Bir El Djir, το sports hall και τις πισίνες.

Στο τέλος της επιθεώρησης, οι δύο υπουργοί δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους για την επιτευχθείσα πρόοδο της κατασκευής στο νέο Ολυμπιακό στάδιο, η οποία πρόσφατα έγινε με αυξημένο ρυθμό. Σε δήλωση προς τον Τύπο, οι Khaldi και Nasri δήλωσαν ότι αυτή η αθλητική υποδομή είναι πηγή υπερηφάνειας για τον αλγερινό αθλητισμό και ένα στοιχείο που θα πρέπει να διατηρηθεί. Ο Sid Ali Khaldi, επιπλέον, ήταν ικανοποιημένος με την ταχύτητα που επιλύθηκαν όλα τα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα και άρθηκαν όλοι οι περιορισμοί.