Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Μάλτας υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Αθλητικής Αριστείας

Ολυμπιακή Επιτροπή Τυνησίας: Η πρώτη συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής
5 Φεβρουαρίου, 2022
«Οι υποδομές των Μεσογειακών Αγώνων στο Οράν θα παραδοθούν τον Μάρτιο»
10 Φεβρουαρίου, 2022

Στην προσπάθειά της να προσφέρει ένα ευρύτερο δίκτυο υποστήριξης στις συνδεδεμένες εθνικές ομοσπονδίες της, η Ολυμπιακή Επιτροπή της Μάλτας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Αθλητικής Αριστείας (CSE). Το CSE είναι ένα έργο της Edu Alliance, μιας τοπικής συμβουλευτικής εταιρείας εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε οντότητες για εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής της Μάλτας, Julian Pace Bonello και τον Martin Borg, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Edu Alliance.

«Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Μάλτας χαιρετίζει μια τέτοια συνεργασία και ανυπομονούμε να μεταφραστεί αυτή η υπογραφή σε απτά αποτελέσματα τόσο για την Επιτροπή όσο και για τις συνδεδεμένες ομοσπονδίες μέλη της», παρατήρησε ο Julian Pace Bonello