Οι Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές θα μοιράσουν 2,8 εκατ. δολάρια στις Εθνικές Επιτροπές ενόψει Τόκιο

H ΔΕΜΑ θρηνεί την απώλεια της Bobana Veličković
23 Ιουνίου, 2020
Το διαδικτυακό μάθημα για την Αθλητική Διοίκηση της Αλβανικής Ολυμπιακής Επιτροπής
25 Ιουνίου, 2020

Oι ΕΟΕ θα μοιράσουν 2.800.000 δολάρια στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (NOCs) της Ευρώπης προκειμένου να τους στηρίξουν στην αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19 και την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020.

Το ποσό αυτό έχει διατεθεί από την Ενωση των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC) και θα διανεμηθεί μέσω των ΕΟΕ λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της ηπείρου και σε συντονισμό με την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη για την αποφυγή επανάληψης δράσεων και προγραμμάτων της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης. Αυτή η οικονομική βοήθεια θα επιτρέψει στις  Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές να διαχειριστούν επιπρόσθετα κόστη που ενδέχεται να προκύψουν πριν από τους Αγώνες του Τόκιο, που θα διεξαχθούν το 2021 και σχετίζονται με διαφορετικές  δραστηριότητες, όπως προετοιμασία αθλητών, υλικά και εξοπλισμός, διοίκηση των Επιτροπών καθώς και επικοινωνία για μέτρα που συνδέονται με το COVID-19.

Περίπου το ήμισυ του ποσού (1.250.000 δολάρια ΗΠΑ) θα μοιραστεί εξίσου μεταξύ των 50 Εθνιών Επιτροπων της Ευρώπης και ένα εφάπαξ ποσό 25.000 δολαρίων θα είναι άμεσα διαθέσιμο για κάθε Επιτροπή. Το υπόλοιπο ποσό (1.550.000) θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένα αιτήματα με ιδιαίτερη προσοχή σε Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές με μεγαλύτερες δυσκολίες.  Μια τεχνοκρατική ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής των ΕΟΕ, με τη βοήθεια του Κεντρικού Γραφείου των ΕΟΕ, έχει δημιουργηθεί για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης αυτών των πρόσθετων αιτήσεων.