Το μήνυμα του Ιταλικού Ολυμπιακού Αθλητισμού για τους γιατρούς και το παραϊατρικό προσωπικό