Συμμετοχή της Πορτογαλίας στους ΜΑ Ταραγόνα 2017
1 Αυγούστου, 2016
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Μ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017
12 Ιανουαρίου, 2017

tarragona-2017

Μετά το αίτημα που υπέβαλε η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ισπανίας και η Οργανωτική Επιτροπή Ταραγόνα 2017 (Ο.Ε.Μ.Α.Τ.), σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Οράν στις 4 Νοεμβρίου 2016, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ε.Μ.Α. συμφώνησαν ομόφωνα να αναβληθεί για έναν χρόνο (Ιούνιος 2018) η διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων της Ταραγόνα που είχαν αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθούν από 30 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου 2017.

Η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε υπόψη της όλες τις εξηγήσεις που δόθηκαν από την Ο.Ε.Μ.Α.Τ. και κατανόησε πλήρως τις οικονομικές επιπτώσεις που έχουν προκύψει από την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης πλειοψηφίας στην Ισπανία για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα μηνών, γεγονός που έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό πολλούς τομείς της ισπανικής κοινωνίας.

Η Οργανωτική Επιτροπή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά περίπλοκη και δύσκολη κατάσταση και οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2017 είναι αναπόφευκτο ότι θα επηρεαστούν επίσης. Υπό παρούσες συνθήκες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν οι Αγώνες να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα που προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη της Δ.Ε.Μ.Α., αλλά και στη μακρά ισπανική παράδοση αριστείας στη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων.

Η Δ.Ε.Μ.Α. παρακολουθεί στενά την πρόοδο των προετοιμασιών που συνεχίζονται παρά τα προβλήματα. Αδιαμφισβήτητα, το γεγονός αυτό αντανακλά την ισχυρή δέσμευση και την αποφασιστικότητα της Οργανωτικής Επιτροπής να διοργανώσει Μεσογειακούς Αγώνες υψηλού επιπέδου και η Δ.Ε.Μ.Α. συγχαίρει την Ο.Ε.Μ.Α.Τ.  για αυτή της την επιμονή.

Έχοντας πλήρη επίγνωση της παρούσας κατάστασης και σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της φιλίας που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη της ΔΕΜΑ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει πλέον νέα κυβέρνηση στην Ισπανία που είναι σε θέση να τηρήσει τις προηγούμενες δεσμεύσεις, και αφού εξέτασε όλες τις εναλλακτικές λύσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ε.Μ.Α. συμφώνησε να αναβληθεί για ένα έτος η διοργάνωση των  XVIII Μεσογειακών Αγώνων, από 22 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2018.

Επιπλέον, και ως ένδειξη της αδιάλειπτης δέσμευση της Οργανωτικής Επιτροπής απέναντι στους Μεσογειακούς Αγώνες, συμφωνήθηκε να οργανωθούν στην Ταραγόνα οι συνεδριάσεις που έχουν προγραμματιστεί από τη Δ.Ε.Μ.Α. και οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της, όπως η Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Μ.Α. και το Σεμινάριο Αρχηγών Αποστολών, που θα διεξαχθούν στην Ταραγόνα από 9 έως 13 Οκτωβρίου 2017.