Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών της ΔΕΜΑ

O εορτασμός της Ολυμπιακής Ημέρας 2020 στην Τυνησία
9 Ιουλίου, 2020
Κύπρος: Διαδικτυακός εορτασμός της Ολυμπιακής Ημέρας
11 Ιουλίου, 2020

Μέσω τηλεδιάσκεψης και σε πλήρη σύνθεση συνεδριάζουν όλες οι επιτροπές της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων. Η Τεχνική, η Ιατρική, η Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας καθώς και η Συντονιστική Επιτροπή για τους Μεσογειακούς Αγώνες «Οράν 2022» συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αναλύουν όλες τις πτυχές και συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στον αθλητισμό της Μεσογείου και λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, με προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητών και όλων των εμπλεκομένων στις διοργανώσεις και εκδηλώσεις της Επιτροπής.

Στη διάρκεια των συνεδριάσεων, στις οποίες μετείχαν ο προέδρος κ. Αμάρ Αντάντι και ο γενικός γραμματέας κ. Ιάκωβος Φιλιππούσης επιβεβαιώθηκε επίσης, η προσήλωση των μελών όλων των Επιτροπών στον κοινό στόχο που είναι η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας του αθλητισμού στη λεκάνη της Μεσογείου, προκειμένου να στηριχτούν οι προσπάθειες όλων των αθλητών και των αθλητριών, αλλά και να αναβαθμιστεί το κύρος και η ποιότητα των Αγώνων.

Η Τεχνική και η Ιατρική Επιτροπή θα συνεχίσουν τις επαφές με την Οργανωτική Επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων του Οράν, ώστε να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η προετοιμασία για την 19η έκδοση των Αγώνων, στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας.  Συνεχείς είναι και οι τηλεδιασκέψεις με τη Συντονιστική Επιτροπή “Οράν2022”, δεδομένου ότι τίθεται σε ισχύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης της προόδου της προετοιμασίας των Αγώνων.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Λειτουργίας αποφασίστηκε να υλοποιηθεί ως τον Οκτώβριο, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, το αναπτυξιακό πρόγραμμα που είχε εκπονηθεί για το 2020.