Γυναικεία εκπροσώπηση 40% στην Κροατική Ολυμπιακή Επιτροπή

Mνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών της Αλβανίας και της Κροατίας
16 Απριλίου, 2023
Eυχαριστούμε Oran
25 Απριλίου, 2023

Η Κροατική Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή αρχίζει να εφαρμόζει τον κανόνα της εκπροσώπησης 40% των γυναικών στο διοικητικό της όργανο, ο οποίος έχει εγκριθεί στο Καταστατικό της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπ[ής. Αυτό έγινε μετά τις συστάσεις των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών σχετικά με την ισότητα των φύλων στους αθλητικούς οργανισμούς.

Η πρόεδρος της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό Morana Paliković Gruden προειδοποίησε για την πραγματική κατάσταση, όπως εκφράζεται σε αριθμούς: «Υπάρχουν 126 μέλη στην Συνέλευση της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εκ των οποίων μόνο 17 είναι γυναίκες. Μεταξύ των 23 μελών του Συμβουλίου, υπάρχουν μόνο έξι γυναίκες. Αυτές είναι τάσεις που πρέπει να αλλάξουμε και για αυτό έχουμε την πλήρη υποστήριξη του Προέδρου Zlatko Mateša και του Γενικού Γραμματέα Siniša Krajač. Κυρίως χάρη σε αυτούς είναι το γεγονός ότι η ΕΟΕ μας έχει τρεις αντιπροέδρους στην τρέχουσα θητεία, σε σύνολο τεσσάρων αντιπροέδρων».

Ως αντιπρόεδρος της ΕΟΕ (μαζί με τις Sanda Čorak και Blanka Vlašić), η Morana Paliković Gruden δεν κρύβει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Συμβουλίου με στόχο την επίτευξη πιο ισότιμης θέσης των γυναικών στον κροατικό αθλητισμό: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πόσο πολύ συνέβαλαν οι αθλήτριες στην επιτυχία του κροατικού αθλητισμού τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Εξάλλου, η πιο επιτυχημένη Ολυμπιονίκης όλων των εποχών είναι γυναίκα – η Janica Kostelić. Με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΟΕ συμβάλλουμε και εμείς σε όλες τις θετικές εξελίξεις που σημειώνονται σε εκείνο το κομμάτι του διεθνούς Ολυμπιακού κινήματος. Ευχόμαστε οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, οι επαρχιακές αθλητικές ενώσεις, καθώς και όλα τα άλλα μέλη της ΕΟΕ, να μας ακολουθήσουν σε αυτό και πιστεύουμε ότι αυτό θα αντικατοπτριστεί και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής στην Κροατία στο εγγύς μέλλον».