Διαδικτυακό σεμινάριο ΔΟΕ και ΔΕΜΑ για τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων στο Οράν

Davide Tizzano: Ο αθλητισμός ως όχημα για την ειρήνη
16 Ιουνίου, 2022
To Οran θα γίνει η πρωτεύουσα του Μεσογειακού αθλητισμού
19 Ιουνίου, 2022

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων διοργάνωσαν ένα διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων κατά τη διάρκεια των Μεσογειακών Αγώνων του Οράν.

Αυτή η σημαντική συνάντηση συγκέντρωσε διεθνείς εμπειρογνώμονες από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), τους Αρχηγούς Αποστολών των 26 ΕΟΕ που θα συμμετάσχουν στη 19η έκδοση των Μεσογειακών Αγώνων, τον Γενικό Γραμματέα της ΔΕΜΑ Ιάκωβο Φιλιππούση και τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Taranto 2026 Stavri Bello.

Ο Ευάγγελος Αλεξανδράκης, Διευθυντής Επικοινωνίας με τις NOCs στη Μονάδα του Ολυμπιακού Κινήματος για την Πρόληψη της Χειραγώγησης των Αγώνων, η Laura Schoch και η Rida Ahmed παρουσίασαν τη στρατηγική της ΔΟΕ και τόνισαν τη σημασία ενός τέτοιου έργου για τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές.

Η εκπαίδευση των νεαρών αθλητών από τη ΔΟΕ θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των Μεσογειακών Αγώνων στο Οράν προκειμένου να μάθουν πώς να εντοπίζουν εμπιστευτικές πληροφορίες για στημένους αγώνες και πώς να κάνουν αναφορά πιθανής χειραγώγησης αγώνων στο πλαίσιο πιθανής συμμετοχής στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες .

Η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων ευχαριστεί τη ΔΟΕ για τη συμβολή της στον κοινό αγώνα ενάντια σε όλες τις μορφές εξαπάτησης που απειλούν τόσο την ακεραιότητα όσο και την ουσία του αθλητισμού.