Νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ε.Μ.Α

Νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ε.Μ.Α

Πρόεδρος: κος Amar Addadi (Αλγερία)

1ος Αντιπρόεδρος: κος Victor Sanchez (Ισπανία)

2ος Αντιπρόεδρος: κος Hesham Hattab (Αίγυπτος)

Γενικός Γραμματέας: η οριστικοποίηση της θέσης του ΓΓ θα ανακοινωθεί στο αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα

Ταμίας: κος Κίκης Λαζαρίδης (Κύπρος)

Μέλη:
κα Nese Gundogan (Τουρκία)
κος Stavri Bello (Αλβανία)
κος Davide Tizzano (Iταλία)
κος Bernard Amsalem (Γαλλία)
κος Marwan Maghur (Λιβύη)
General Souhail Khoury (Λίβανος)
κος Maher Bouchamaoui (Τυνησία)