Η Πορτογαλία νέο μέλος της Δ.Ε.Μ.Α.

Πάτρα, διοργανώτρια πόλη Π.Μ.Α. 2019
23 Οκτωβρίου, 2017
Νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ε.Μ.Α
23 Οκτωβρίου, 2017

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Μ.Α. που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2017 στην Ταραγόνα, Ισπανία, διοργανώτρια πόλη των Μεσογειακών Αγώνων του 2018, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δέχθηκαν ομόφωνα την Ποργογαλία ως 26ο μέλος της Διεθνούς Επιτροπής των Μεσογειακών Αγώνων. Ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Πορτογαλίας, José Manuel Constantino, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την προσχώρηση στη Δ.Ε.Μ.Α. και τη συμμετοχή της χώρας του στους επόμενους Μεσογειακούς Αγώνες.