Μεσογειακοί Αγώνες Οράν 2021: Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα

Δεκαπέντε έργα από διαφορετικούς νομούς (wilayas) της Αλγερίας επελέγησαν στα πλαίσια της διεθνούς εκστρατείας «100 Έργα για το Περιβάλλον» που ξεκίνησε η ΜΚΟ «R20» με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λεονάρντο Ντι Κάπριο και άλλους εταίρους.

Τα έργα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη υποδομών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και αφορούν σε διάφορους τομείς, όπως η βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το Μεσογειακό Γραφείο της «R20» ιδρύθηκε στο Οράν τον Ιούνιο του 2013, μετά την υπογραφή συμφωνίας πλαισίου εταιρικής σχέσης μεταξύ της αλγερινής κυβέρνησης και της ΜΚΟ «R20».

To Οράν, που προετοιμάζεται για τους Μεσογειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν το 2021, έχει δώσει εντολή στη ΜΚΟ «R20» να διερευνήσει τις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης διαφόρων έργων εντός της περιοχής, μεταξύ των οποίων και ενός που φέρει τον τίτλο «Μεσογειακοί Αγώνες με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα» (Χωριό και αθλητικά συγκροτήματα).