Το τουρκικό βραβείο Fair Play απονεμήθηκε στον αθλητικό σύλλογο Fenerbahçe

Amsalem: «Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα είναι επιτυχία για το Oran και την Αλγερία»
11 Μαΐου, 2022
Το μετάλλιο του Τάγματος της Αξίας απονεμήθηκε στις αθλήτριες της Πορτογαλίας Patrícia Mamona και Auriol Dongmo
15 Μαΐου, 2022

Στον αθλητικό σύλλογο Fenerbahçe απονεμήθηκε η τιμητική σημαία Fair Play για το 2021. Το βραβείο, το οποίο ξεκίνησε η Επιτροπή Fair Play της Τουρκικής Ολυμπιακής Επιτροπής (TOC), έχει στόχο να επιβραβεύσει αθλητικούς συλλόγους που αγκαλιάζουν τα Ολυμπιακά αθλήματα και προωθούν τις αξίες του Fair Play.

Μετά από εξέταση των αρχείων του τουρκικού Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού και αξιολόγησης σχεδόν 1.500 αθλητικών συλλόγων σε όλη τη χώρα, 17 σύλλογοι επιλέχθηκαν ως υποψήφιοι για τον διαγωνισμό.

Μετά από αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή του Fair Play, η οποία αξιολόγησε τις δραστηριότητες όλων των υποψηφίων για το 2021, η Fenerbahçe έλαβε το δικαίωμα να υψώσει την τιμητική σημαία Fair Play για τα επόμενα δύο χρόνια.