Συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής των Μεσογειακών Αγώνων «Οράν 2022»

H Oλυμπιακή Επιτροπή του Μαυροβουνίου βράβευσε τους κορυφαίους του 2020
23 Ιανουαρίου, 2021
Διμερής συνεργασία μεταξύ Κροατίας και Αλγερίας
27 Ιανουαρίου, 2021

Ο Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Sid Ali Khaldi, προήδρευσε με την Υφυπουργό αρμόδια για τον υψηλό αθλητισμό κα Salima Souakri και τον Πρόεδρο της Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής της Αλγερίας, κ. Abderrahmane Hammad, στη συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής των 19ων Μεσογειακών Αγώνων του Οράν 2022.

Σε αυτήν τη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε μια συνολική αξιολόγηση σχετικά με την πρόοδο των προετοιμασιών μετά την εγκατάσταση της νέας Γενικής Διεύθυνσης των Αγώνων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα επιτεύγματα που έγιναν, να διορθωθούν τυχόν λάθη και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τμημάτων, σε αυτό το κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας προετοιμασίας, δεκαοκτώ μήνες πριν από την Τελετή Εναρξης των αγώνων που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου 2022.

Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων και των Δημόσιων Αρχών επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την επιτυχία των Αγώνων και η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ένα σύνολο αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Η παράδοση των υποδομών πρέπει να γίνει εγκαίρως μέσω της δέσμευσης των εταιρειών που είναι υπεύθυνες για την πραγματοποίηση σε νέες προθεσμίες. Συγκεκριμένα, στις 31 Μαρτίου 2021 για το Ολυμπιακό Στάδιο, στις 30 Ιουνίου 2021 για το Μεσογειακό Χωριό και στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 για το ναυταθλητικό συγκρότημα και το sports hall.

Η eπικοινωνία και η προώθηση των Αγώνων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η υποδοχή και οι συνθήκες διαμονής των συμμετεχόντων.

Η εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης για νέους εθελοντές.

Η υιοθέτηση των σεναρίων και των προγραμμάτων των Τελετών έναρξης και λήξης.

H ενίσχυση του συστήματος υγείας των Αγώνων.

Τέλος, αποφασίστηκε να συγκεντρώνονται τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε δύο μήνες μέχρι την έναρξη των Αγώνων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο καλύτερος συντονισμός όλων των πλευρών.