Συνάντηση της Επιτροπής Αθλητών της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής του Μαρόκου

Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ τονίζει τον αυξανόμενο ρόλο του αθλητισμού και της αλληλεγγύης στο video μήνυμα του νέου έτους
3 Ιανουαρίου, 2021
Η έκθεση «Θρύλοι του Αθλητισμού» στο Αθλητικό Μουσείο της Μαδρίτης
7 Ιανουαρίου, 2021

Η Επιτροπή Αθλητών της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής του Μαρόκου (CNOM) πραγματοποίησε συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στόχος αυτής της συνάντησης είναι ο καθορισμός και η εφαρμογή του σχεδίου δράσης και των επόμενων προγραμμάτων της Επιτροπής Αθλητών για το έτος 2021.

Τα μέλη αυτής της επιτροπής, που εκλέχθηκαν τον Νοέμβριο του 2018, είναι:

Abdellatif Noussir: Πρόεδρος της επιτροπής

Abdelkebir Ouaddar: Εκπρόσωπος αθλητών στην εκτελεστική επιτροπή της CNOM

Zied Aït Ougaram και Khadija Abbouda: Εκπρόσωποι αθλητών στη Γενική Συνέλευση της CNOM

Ali Xavier: Μέλος της Επιτροπής Αθλητών.

Η κύρια αποστολή αυτής της επιτροπής είναι να εκπροσωπεί τους αθλητές και να κάνει τη φωνή τους να ακούγεται μέσα στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή του Μαρόκου.