Συμφωνία της Ισπανικής Ολυμπιακής Επιτροπής με τα Ηνωμένα Εθνη

H επίσημη παρουσίαση του Πατρέα
12 Αυγούστου, 2019
To video του Test Event της «Πάτρα 2019»
14 Αυγούστου, 2019

Η Ισπανική Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών (UNITAR) υπέγραψαν τριετές Μνημόνιο Συναντίληψης που καθορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας στο οποίο τα δύο μέρη μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στους στόχους της Ατζέντας του 2030 του ΟΗΕ και στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, με εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού και προώθησης της χρήσης βιοδιασπώμενων προϊόντων.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Ισπανικής Ολυμπιακής Επιτροπής Alejandro Blanco και τον Alex Mejía, Διευθυντή του UNITAR.