Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
1. Ιταλία

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Αλεξάνδρεια 1951

27

22

12

61

Βαρκελώνη 1955

32

27

22

81

Βυρητός 1959

12

5

4

21

Νάπολη 1963

32

21

16

69

Τύνιδα 1967

35

26

22

83

Σμύρνη 1971

51

38

30

119

Αλγέρι 1975

51

40

36

127

Σπλιτ 1979

49

63

47

159

Καζαμπλάνκα 1983

53

43

46

142

Λαττάκεια 1987

69

45

38

152

Αθήνα 1991

67

49

52

168

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

37

44

40

121

Μπάρι 1997

76

62

55

193

Τύνιδα 2001

38

59

39

136

Αλμερία 2005

57

40

56

153

Πεσκάρα 2009

64

49

63

176

Μερσίνα 2013

70

52

64

186

Ταραγόνα 2018

56

56

44

156

Σύνολο

876

741

686

2303

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
2. Γαλλία

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Αλεξάνδρεια 1951

26

13

5

44

Βαρκελώνη 1955

39

29

31

99

Βυρητός 1959

26

27

16

69

Νάπολη 1963

8

14

8

30

Τύνιδα 1967

7

4

4

15

Σμύρνη 1971

7

9

7

23

Αλγέρι 1975

31

25

23

79

Σπλιτ 1979

55

40

34

129

Καζαμπλάνκα 1983

32

39

26

97

Λαττάκεια 1987

16

30

22

68

Αθήνα 1991

48

57

34

139

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

83

53

56

192

Μπάρι 1997

55

44

47

146

Τύνιδα 2001

40

32

50

122

Αλμερία 2005

56

51

46

153

Πεσκάρα 2009

49

53

38

140

Μερσίνα 2013

25

25

46

96

Ταραγόνα 2018

28

31

40

99

Σύνολο

631

576

533

1740

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
3. Ισπανία

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Αλεξάνδρεια 1951

2

4

4

10

Βαρκελώνη 1955

12

15

18

45

Βυρητός 1959

5

12

12

29

Νάπολη 1963

4

4

12

20

Τύνιδα 1967

10

14

27

51

Σμύρνη 1971

18

25

24

67

Αλγέρι 1975

14

27

29

70

Σπλιτ 1979

16

20

32

68

Καζαμπλάνκα 1983

17

20

27

64

Λαττάκεια 1987

15

21

33

69

Αθήνα 1991

22

39

49

110

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

13

40

33

86

Μπάρι 1997

18

30

47

95

Τύνιδα 2001

31

26

41

98

Αλμερία 2005

45

59

48

152

Πεσκάρα 2009

28

21

35

84

Μερσίνα 2013

21

32

29

82

Ταραγόνα 2018

38

40

44

122

Σύνολο

329

449

544

1322

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
4. Τουρκία

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Αλεξάνδρεια 1951

10

3

7

20

Βαρκελώνη 1955

8

3

3

14

Βυρητός 1959

13

8

1

22

Νάπολη 1963

10

3

4

17

Τύνιδα 1967

9

9

6

24

Σμύρνη 1971

18

12

15

45

Αλγέρι 1975

12

11

8

31

Σπλιτ 1979

5

5

14

24

Καζαμπλάνκα 1983

12

5

14

31

Λαττάκεια 1987

8

9

22

39

Αθήνα 1991

23

11

12

46

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

34

20

10

64

Μπάρι 1997

28

16

21

65

Τύνιδα 2001

33

16

12

61

Αλμερία 2005

20

24

29

73

Πεσκάρα 2009

20

20

25

65

Μερσίνα 2013

47

43

36

126

Ταραγόνα 2018

31

25

39

95

Σύνολο

341

243

278

862

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
5. Ελλάδα

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Αλεξάνδρεια 1951

4

9

8

21

Βαρκελώνη 1955

1

7

8

16

Βυρητός 1959

8

9

13

30

Νάπολη 1963

0

0

5

5

Τύνιδα 1967

5

6

12

23

Σμύρνη 1971

8

8

24

40

Αλγέρι 1975

9

12

16

37

Σπλιτ 1979

7

10

13

30

Καζαμπλάνκα 1983

11

10

13

34

Λαττάκεια 1987

7

14

16

37

Αθήνα 1991

9

21

30

60

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

17

25

24

66

Μπάρι 1997

19

22

21

62

Τύνιδα 2001

28

33

26

87

Αλμερία 2005

13

15

31

59

Πεσκάρα 2009

17

13

31

61

Μερσίνα 2013

15

18

26

59

Ταραγόνα 2018

12

14

22

48

Σύνολο

190

246

339

775

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
6. Αίγυπτος

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Αλεξάνδρεια 1951

20

26

19

65

Βαρκελώνη 1955

9

20

17

46

Νάπολη 1963

5

13

9

27

Σμύρνη 1971

7

10

12

29

Αλγέρι 1975

6

12

15

33

Σπλιτ 1979

3

9

10

22

Καζαμπλάνκα 1983

1

9

12

22

Λαττάκεια 1987

4

4

6

14

Αθήνα 1991

8

10

17

35

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

4

9

16

29

Μπάρι 1997

3

6

10

19

Τύνιδα 2001

7

13

17

37

Αλμερία 2005

15

10

18

43

Πεσκάρα 2009

12

10

14

36

Μερσίνα 2013

21

22

24

67

Ταραγόνα 2018

18

11

16

45

Σύνολο

143

194

232

569

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
7. Γιουγκοσλαβία

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Αλεξάνδρεια 1951

3

5

7

15

Βυρητός 1959

11

9

8

28

Νάπολη 1963

6

8

8

22

Τύνιδα 1967

15

16

5

36

Σμύρνη 1971

27

25

26

78

Αλγέρι 1975

24

17

23

64

Σπλιτ 1979

56

38

33

127

Καζαμπλάνκα 1983

16

18

19

53

Λαττάκεια 1987

17

19

17

53

Αθήνα 1991

16

13

9

38

Μπάρι 1997

5

4

13

22

Τύνιδα 2001

3

5

14

22

Σύνολο

199

177

182

558

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
8. Τυνησία

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Βυρητός 1959

3

2

1

6

Νάπολη 1963

0

1

1

2

Τύνιδα 1967

5

9

11

25

Σμύρνη 1971

3

6

2

11

Αλγέρι 1975

3

2

2

7

Σπλιτ 1979

1

2

9

12

Καζαμπλάνκα 1983

4

1

4

9

Λαττάκεια 1987

2

4

5

11

Αθήνα 1991

1

0

5

6

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

1

1

8

10

Μπάρι 1997

2

3

9

14

Τύνιδα 2001

19

12

25

56

Αλμερία 2005

13

7

15

35

Πεσκάρα 2009

13

11

14

38

Μερσίνα 2013

7

19

22

48

Ταραγόνα 2018

6

13

13

32

Σύνολο

83

93

146

322

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
9. Μαρόκο

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Βυρητός 1959

2

3

2

7

Νάπολη 1963

0

0

7

7

Τύνιδα 1967

1

1

3

5

Σμύρνη 1971

0

2

6

8

Αλγέρι 1975

0

4

4

8

Σπλιτ 1979

0

2

3

5

Καζαμπλάνκα 1983

8

5

7

20

Λαττάκεια 1987

9

8

3

20

Αθήνα 1991

5

5

10

20

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

7

7

13

27

Μπάρι 1997

5

4

9

18

Τυνησία 2001

6

4

5

15

Αλμερία 2005

3

6

3

12

Πεσκάρα 2009

6

9

6

21

Μερσίνα 2013

7

10

11

28

Ταραγόνα 2018

10

7

7

24

Σύνολο

69

77

99

245

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
10. Αλγερία

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Τύνιδα 1967

0

0

3

3

Σμύρνη 1971

0

0

1

1

Αλγέρι 1975

4

7

9

20

Σπλιτ 1979

1

5

10

16

Καζαμπλάνκα 1983

4

3

7

14

Λαττάκεια 1987

5

3

4

12

Αθήνα 1991

9

3

5

17

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

5

6

11

22

Μπάρι 1997

6

8

8

22

Τύνιδα 2001

10

10

12

32

Αλμερία 2005

9

5

11

25

Πεσκάρα 2009

2

3

12

17

Μερσίνα 2013

9

2

15

26

Ταραγόνα 2018

2

4

7

13

Total

66

59

115

240

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
11. Σλοβενία

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

5

6

8

19

Μπάρι 1997

5

8

10

23

Τύνιδα 2001

5

5

10

20

Αλμερία 2005

10

8

18

36

Πεσκάρα 2009

7

9

10

26

Μερσίνα 2013

13

11

11

35

Ταραγόνα 2018

4

9

23

36

Σύνολο

49

56

90

195

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
12. Κροατία

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

9

6

19

34

Μπάρι 1997

6

16

10

32

Τύνιδα 2001

6

6

6

18

Αλμερία 2005

5

10

11

26

Πεσκάρα 2009

5

12

11

28

Μερσίνα 2013

11

7

9

27

Ταραγόνα 2018

9

5

3

17

Σύνολο

51

62

69

182

 

syria
13. Συρία

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Αλεξάνδρεια 1951

0

3

10

13

Βαρκελώνη 1955

0

0

1

1

Νάπολη 1963

0

1

3

4

Σμύρνη 1971

0

2

6

8

Αλγέρι 1975

3

2

11

16

Σπλιτ 1979

1

0

0

1

Καζαμπλάνκα 1983

0

3

2

5

Λαττάκεια 1987

9

6

12

27

Αθήνα 1991

4

2

5

11

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

4

2

5

11

Μπάρι 1997

2

1

2

5

Τύνιδα 2001

0

5

4

9

Αλμερία 2005

1

5

5

11

Πεσκάρα 2009

2

3

7

12

Μερσίνα 2013

0

2

0

2

Ταραγόνα 2018

2

2

3

7

Σύνολο

28

39

76

143

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
14. Σερβία (Σερβία & Μαυροβούνιο)

(Αλμερία 2005)

Σερβία

(Πεσκάρα 2009, Μερσίνα 2013, Ταραγόνα 2018)

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Αλμερία 2005

8

9

14

31

Πεσκάρα 2009

9

13

13

35

Μερσίνα 2013

12

11

11

34

Ταραγόνα 2018

12

11

9

32

Σύνολο

41

44

47

132

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
15. Λίβανος
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Αλεξάνδρεια 1951

0

5

14

19

Βαρκελώνη 1955

1

1

4

6

Βυρητός 1959

3

10

17

30

Νάπολη 1963

0

0

1

1

Τύνιδα 1967

0

0

1

1

Σμύρνη 1971

0

0

0

0

Αλγέρι 1975

3

0

1

4

Σπλιτ 1979

1

1

0

2

Καζαμπλάνκα 1983

1

2

0

3

Λαττάκεια 1987

0

1

0

1

Αθήνα 1991

1

1

1

3

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

0

0

0

0

Μπάρι 1997

0

0

0

0

Τύνιδα 2001

0

1

1

2

Αλμερία 2005

0

0

0

0

Πεσκάρα 2009

0

0

0

0

Μερσίνα 2013

0

0

2

2

Ταραγόνα 2018

0

1

0

1

Σύνολο

10

23

42

75

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
16. Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία (Αίγυπτος & Συρία)
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Βυρητός 1959

23

21

30

74

Σύνολο

23

21

30

74

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
17. Κύπρος
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Καζαμπλάνκα 1983

0

0

0

0

Λαττάκεια 1987

2

0

0

2

Αθήνα 1991

1

2

1

4

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

0

1

2

3

Μπάρι 1997

0

3

4

7

Τύνιδα 2001

1

1

3

5

Αλμερία 2005

1

4

2

7

Πεσκάρα 2009

3

4

1

8

Μερσίνα 2013

2

2

3

7

Ταραγόνα 2018

4

2

2

8

Σύνολο

14

19

18

51

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
18. Αλβανία
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Λαττάκεια 1987

3

1

4

8

Αθήνα 1991

0

4

4

8

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

0

2

0

2

Μπάρι 1997

0

1

1

2

Τύνιδα 2001

0

1

0

1

Αλμερία 2005

0

2

4

6

Πεσκάρα 2009

2

4

0

6

Μερσίνα 2013

3

2

4

9

Ταραγόνα 2018

1

1

0

2

Σύνολο

9

18

17

44

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
19. Βοσνία - Ερζεγοβίνη
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

2

0

1

3

Μπάρι 1997

0

1

1

2

Τύνιδα 2001

0

0

3

3

Αλμερία 2005

1

2

3

6

Πεσκάρα 2009

0

3

5

8

Μερσίνα 2013

0

1

3

4

Ταραγόνα 2018

1

1

3

5

Σύνολο

4

8

19

31

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
20. Πορτογαλία
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Ταραγόνα 2018

3

8

13

24

Σύνολο

3

8

13

24

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
21. Άγιος Μαρίνος
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Λαττάκεια 1987

0

1

0

1

Αθήνα 1991

0

0

0

0

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

0

1

0

1

Μπάρι 1997

0

1

0

1

Τύνιδα 2001

0

0

0

0

Αλμερία 2005

0

1

0

1

Πεσκάρα 2009

1

3

2

6

Μερσίνα 2013

0

2

3

5

Ταραγόνα 2018

2

0

0

2

Σύνολο

3

9

5

17

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
22. Λιβύη
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Τύνιδα 1967

0

0

2

2

Σμύρνη 1971

0

0

1

1

Αλγέρι 1975

0

1

2

3

Καζαμπλάνκα 1983

0

0

0

0

Λαττάκεια 1987

0

0

0

0

Αθήνα 1991

0

0

0

0

Μπάρι 1997

0

0

0

0

Τύνιδα 2001

0

0

1

1

Αλμερία 2005

1

0

1

2

Πεσκάρα 2009

1

0

6

7

Μερσίνα 2013

0

0

0

0

Ταραγόνα 2018

0

0

0

0

Σύνολο

2

1

13

16

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
23. Μαυροβούνιο
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Πεσκάρα 2009

2

2

3

7

Μερσίνα 2013

1

1

3

5

Ταραγόνα 2018

0

1

2

3

Σύνολο

3

4

8

15

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
24. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Μερσίνα 2013

0

1

4

5

Ταραγόνα 2018

2

1

3

6

Σύνολο

2

2

7

11

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
25. Μάλτα
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Αλεξάνδρεια 1951

0

0

0

0

Βαρκελώνη 1955

0

0

0

0

Βυρητός 1959

0

0

0

0

Νάπολη 1963

0

0

0

0

Τύνιδα 1967

0

0

0

0

Σμύρνη 1971

0

0

0

0

Αλγέρι 1975

0

0

0

0

Σπλιτ 1979

0

0

0

0

Καζαμπλάνκα 1983

0

0

0

0

Λαττάκεια 1987

0

0

0

0

Αθήνα 1991

0

0

0

0

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

0

0

1

1

Μπάρι 1997

0

1

1

2

Τύνιδα 2001

0

0

0

0

Αλμερία 2005

0

0

1

1

Πεσκάρα 2009

0

1

0

1

Μερσίνα 2013

1

1

0

2

Ταραγόνα 2018

0

0

1

1

Σύνολο

1

3

4

8

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
26. Κόσοβο
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Ταραγόνα 2018

3

1

0

4

Σύνολο

3

1

0

4

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
27. Μονακό
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Βαρκελώνη 1955

0

0

0

0

Νάπολη 1963

0

0

1

1

Αλγέρι 1975

0

0

0

0

Σπλιτ 1979

0

0

0

0

Καζαμπλάνκα 1983

0

0

0

0

Λαττάκεια 1987

0

0

0

0

Αθήνα 1991

0

0

0

0

Λανγκεντόκ Ρουσιγιόν 1993

0

0

0

0

Μπάρι 1997

0

0

0

0

Τύνιδα 2001

0

0

0

0

Αλμερία 2005

0

0

0

0

Πεσκάρα 2009

0

1

0

1

Μερσίνα 2013

0

0

0

0

Ταραγόνα 2018

0

2

0

2

Σύνολο

0

3

1

4

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
28. Ανδόρα
Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Τύνιδα 2001

0

0

0

0

Πεσκάρα 2009

0

0

0

0

Μερσίνα 2013

0

0

0

0

Ταραγόνα 2018

0

0

0

0

Σύνολο

0

0

0

0

 

Πίνακας μεταλλίων ανά Χώρα και Διοργάνωση
29. Ιορδανία

(τιμητική συμμετοχή)

Πίνακας μεταλλίων

Αγώνες

Χρυσό

Αργυρό

Χάλκινο

Σύνολο

Τύνιδα 2001

0

0

0

0

Σύνολο

0

0

0

0