Οι κανόνες αντιντόπινγκ της ΔΕΜΑ που ισχύουν για τους Μεσογειακούς Beach Games