Ο Victor Sanchez είναι ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής “Taranto 2026”

Ένα νέο στάδιο 20.000 θέσεων στο Οράν για τους Μεσογειακούς Αγώνες
5 Ιανουαρίου, 2020
To «Τόκιο 2020» παρουσίασε τις επίσημες αφίσες για τον εορτασμό των Αγώνων
8 Ιανουαρίου, 2020

Η Eκτελεστική Eπιτροπή της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, πραγματοποίησε την τελευταία συνεδρίασή της για το 2019 στο Oράν της Αλγερίας, στο πλαίσιο της επίσκεψης της Συντονιστικής Επιτροπής στην πόλη φιλοξενίας των Αγώνων του 2021.

Η Εκτελεστική Επιτροπή όρισε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της προόδου της προετοιμασίας των Μεσογειακών Αγώνων το 2026, εγκρίνοντας ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου Amar Addadi.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΔΕΜΑ, ο Ισπανός Victor Sanchez, ορίστηκε πρόεδρος ενώ τα μέλη είναι: Mohamed Zribi (Τυνησία), Zakia Bartagi (Τυνησία), Davide Tizzano (Ιταλία), Joseph Cassar (Μάλτα). Η νομική μορφή και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για το “Taranto 2026” θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2020 και η πρώτη επίσκεψη της Οργανωτικής Επιτροπής στην πόλη θα διοργανωθεί αμέσως μετά.

Στο ίδιο πλαίσιο των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, ο κ. Mohamed Zribi (Τυνησία) ορίστηκε πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο στρατηγός Souhail Khury ορίστηκε Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής για τους Μεσογειακούς Beach Games.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε να συμμορφωθεί άμεσα με τους κανόνες της WADA για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, ενόψει των Αγώνων στο Οράν το 2021 και ενέκρινε τη διοργάνωση του Debriefing για τους Mεσογειακούς Beach Games της Πάτρας στην πόλη της Λευκωσίας από 5 έως 7 Μαρτίου 2020.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής, η Εκτελεστική Επιτροπή πραγματοποίησε κοινή συνάντηση με την Οργανωτική Επιτροπή “Oran 2021”, παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής και του Υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού της Αλγερίας, κ. Raouf Salim Bernaoui και του Βαλή του Οράν, κ. Abdelkader Djellaoui. Ο Γενικός Διευθυντής των Αγώνων κ. Salim Iles και οι διευθυντές των επιχειρησιακών τομέων παρουσίασαν την πρόοδο των έργων για τους Αγώνες.