Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα

Εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα
2 Νοεμβρίου, 2018
Οι Μεσογειακοί Αγώνες για την Ειρήνη και την Κοινωνική Ανάπτυξη
21 Νοεμβρίου, 2018

Ευχαριστώ θερμά τις Ολυμπιακές Επιτροπές των χωρών της Μεσογείου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου και με τίμησαν με την ψήφο τους.

Η εκλογή στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων δεν αποτελεί  μόνο προσωπική τιμή, αλλά αντανακλά στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Χώρα μας, που υπήρξε πρωτεργάτης στην δημιουργία και καθιέρωση των Μεσογειακών Αγώνων.

Θέλω να διαβεβαιώσω όλα τα μέλη της Μεσογειακής Αθλητικής Οικογένειας, ότι θα εργαστώ με όλες τις δυνάμεις μου, σε σταθερή συνεργασία με τον Πρόεδρο Αντάντι και τα υπόλοιπα μέλη της ΔΕΜΑ, ώστε οι Μεσογειακοί Αγώνες να αποτελούν κεντρικό πόλο  διάδοσης των Ολυμπιακών Ιδεωδών και -δια του Αθλητισμού- πυλώνα αλληλεγγύης, ειρήνης  και συναδέλφωσης των λαών της Μεσογείου.

Ιάκωβος Φιλιππούσης

Γενικός Γραμματέας Δ.Ε.Μ.Α.