Η Ολυμπιακή Επιτροπή του Μαυροβουνίου υπέγραψε τη Διακήρυξη Brighton plus Helsinki

Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Thomas Bach συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής Βόρειας Μακεδονίας Daniel Dimevski
8 Νοεμβρίου, 2023
H ANOC ευχαρίστησε την Ολυμπιακή Επιτροπή του Μαρόκου
14 Νοεμβρίου, 2023

Η Ολυμπιακή Επιτροπή του Μαυροβουνίου (MOC) έγινε η πιο πρόσφατη που υπέγραψε τη Διακήρυξη Brighton plus Helsinki , εδραιώνοντας τη δέσμευσή της να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για γυναίκες και κορίτσια να συμμετέχουν στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα.

Η Διακήρυξη Brighton Plus Helsinki δημιουργήθηκε το 1994 και αποτελείται από 10 Αρχές που αποτελούν μια διεθνή συνθήκη για την υποστήριξη των οργανισμών στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας που επιτρέπει και εκτιμά τις γυναίκες στον αθλητισμό.

Η Διακήρυξη υπεγράφη την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Dušan Simonović, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (EOC) στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, και συμπληρώνει το συνεχές έργο για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο εσωτερικό της χώρας.

Μεταξύ των τομέων στους οποίους εστιάζεται, το έργο «Γυναίκες, Αθλητισμός και Διακυβέρνηση» στοχεύει στην προώθηση της διαρθρωτικής αλλαγής στη χώρα, κατανοώντας τα υπάρχοντα πολιτισμικά εμπόδια και ενθαρρύνοντας τον αθλητισμό να δημιουργήσει βιώσιμες αλλαγές προκειμένου να αυξηθεί η γυναικεία εκπροσώπηση σε θέσεις ηγεσίας και λήψης αποφάσεων στον αθλητισμό.

Από την πλευρά των επιδόσεων στον αθλητισμό, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια «EmpowerHER» αντιμετωπίζουν τις μοναδικές ανάγκες των αθλητών να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη υγεία και επιτυχία.