Η νέα Οργανωτική Επιτροπή των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων

Μπακού 2019: Η Τουρκία την υψηλότερη θέση από τις Μεσογειακές χώρες
30 Ιουλίου, 2019
Σημαντικές αποφάσεις θα ληφθούν στην Πάτρα
31 Ιουλίου, 2019

Η νέα Οργανωτική Επιτροπή των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019, σύμφωνα με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης είναι η εξής:

Πρόεδρος: Παπαδημάτος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος: Δούρος Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας: Ρόδης Γεώργιος, Μέλη: Μαζαράκης Ανδρέας, Ζησιμάτος Γεώργιος, Ασημακόπουλος Αριστείδης, Δαλαϊνας Ηλίας, Κουρέτας Μιχαήλ, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Καρπέτας Κωνσταντίνος, Καραμπέτσος Γεώργιος, Πιστιόλας Κωνσταντίνος και Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος.

Η ΔΕΜΑ εύχεται καλή επιτυχία στη νέα Οργανωτική Επιτροπή και εκφράζει την πλήρη στήριξη και συνδρομή στην επιτυχή διοργάνωση των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων της Πάτρας.