Η Ευρωπαϊκή Ενωση ακούει τη φωνή του ευρωπαϊκού αθλητικού κινήματος

Δωρεά της Ολυμπιακής Επιτροπής του Μαρόκου για τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού
22 Απριλίου, 2020
Εγκατάσταση του δικτύου φωτισμού στο Στάδιο του Οράν
28 Απριλίου, 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστήριξαν το έγγραφο για το COVID-19, το οποίο εκπονήθηκε από το Γραφείο των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τους φορείς της πρωτοβουλίας SHARE και το οποίο προέτρεπε τους δύο οργανισμούς να διασφαλίσουν ότι οι αθλητικές οργανώσεις είναι μπορούν να επιλεγούν για στήριξη στο πλαίσιο σχετικών κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Αυτή η υποστήριξη επιβεβαιώθηκε μετά από τη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 21 Απριλίου, για να συζητηθούν οι τρέχουσες επιπτώσεις της πανδημίας και οι λύσεις για το μέλλον του αθλητισμού. Στο επίσημο δελτίο Τύπου μετά τη συνάντηση, η Επιτροπή περιέγραψε τα μέσα και τους πόρους της για την παροχή βοήθειας και κάλεσε τα κράτη – μέλη να τα χρησιμοποιήσουν για τον αθλητικό τομέα.