Απεβίωσε ο επίτιμος Πρόεδρος της ΔΕΜΑ Mohamed Mzali
1 Αυγούστου, 2016
O Πρόεδρος της ΔΕΜΑ χαιρετίζει την προσέγγιση της Τυνησίας σε θέματα νεότητας και αθλητισμού
1 Αυγούστου, 2016

Meeting of the ICMG Evaluation Commission for the candidatures of the 2017 MGΥπό την προεδρία του κ. Amar Addadi, η επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από τον πρόεδρό της, Στρατηγό Souhail KHOURY, την κα. Nour El-Houda KARFOUL και κα. Dominique PETIT, μέλη, και την κα. Sophie METAIS, γραμματέα, συνεδρίασε στο Παρίσι στης 5 Ιουλίου 2010. Ο κ. Tullio PARATORE, μέλος της επιτροπής, δεν μπόρεσε να παραστεί, λόγω απρόσμενου κωλύματος.

Η επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι και οι 5 φάκελοι υποψηφιότητας για την διοργάνωση των ΜΑ 2017, Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος), Μερσίνη (Τουρκία), Ριέκα (Κροατία), Ταραγόνα (Ισπανία) και Τρίπολη (Λιβύη), παραλήφθηκαν εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί, άκουσε τις συστάσεις του Προέδρου της ΔΕΜΑ σχετικά με την φύση της αποστολής τους, καθώς και με τις αρχές και αξίες τις οποίες η ΔΕΜΑ οφείλει να τηρήσει για τους επόμενους Μεσογειακούς Αγώνες.

Η επιτροπή όρισε το πρόγραμμα των επισκέψεων, το οποίο θα προταθεί στις υποψήφιες πόλεις και εκτείνεται μεταξύ της 3ης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου 2010 και της 1ης εβδομάδας του Ιανουαρίου 2011.

Θυμίζουμε ότι η έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης θα πρέπει να συνταχθεί και να παρουσιαστεί στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής το Μάρτιο του 2011, πριν διανεμηθεί στις αρχές Απριλίου στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΜΑ, που θα εκλέξουν την διοργανώτρια πόλη στην συνεδρίασή του Ιουνίου 2011.