Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Μ.Α., Μερσίνα 2011
1 Αυγούστου, 2016
Συνεδριάσεις Ε.Ε. και Επιτροπών της Δ.Ε.Μ.Α., Μερσίνα 2012
1 Αυγούστου, 2016

Η Συντονιστική Επιτροπή της Δ.Ε.Μ.Α. για τους ΜΑ 2013, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Lino Farrugia Sacco, και τους κ.κ. Mustapha Zekri, Victor Sanchez και Roberto Fabbricini και στην οποία συμμετέχει, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, ο Πρόεδρος Amar Addadi, συνεδρίασε στη Μερσίνα από 17 έως 21 Ιανουαρίου.

Η αποστολή αυτή έδωσε την ευκαιρία στους εκπροσώπους της Δ.Ε.Μ.Α. να γνωρίσουν τη νέα οργανωτική ομάδα, επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Taha Aksoy, Γενικός Συντονιστής και υπεύθυνος της διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας της Σμύρνης το 2005. Οι συναντήσεις που έλαβαν χώρα στην έδρα της Οργανωτικής Επιτροπής για τους Μεσογειακούς Αγώνες, στην πόλη της Μερσίνας, έδωσαν την ευκαιρία να ακουστούν οι θέσεις των διευθυντών των διαφόρων τμημάτων, οι οποίοι, πλέον, έχουν διοριστεί όλοι και οι οποίοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και επαγγελματισμό, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών διαθέτουν ήδη εμπειρία από μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στους βασικούς τομείς των Αγώνων: το αθλητικό πρόγραμμα, τις διαπιστεύσεις, τις μετακινήσεις, το μάρκετινγκ, τους εθελοντές… Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το Μεσογειακό Χωριό, τα μέλη της Δ.Ε.Μ.Α. εξέφρασαν την ανησυχία τους αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή του και την χωρητικότητά του.

Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής προσκλήθηκαν να παρευρεθούν στην τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου τριών αθλητικών εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Στην ομιλία τους, οι δύο τούρκοι Υπουργοί Οικονομικών και Νεότητας και Αθλητισμού που παρευρέθησαν στη Μερσίνα εξέφρασαν εκ νέου την πλήρη υποστήριξη της τουρκικής κυβέρνησης στη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων.  Στο τέλος της τελετής, ο Πρόεδρος Addadi μπόρεσε να  συζητήσει με τον κ. Suat Kiliç, Υπουργό Νεότητας και Αθλητισμού.