Εκλογή του κου. Κούβελου στο Δ.Σ. του Ιδρύματος Ολυμπιακής Εκεχειρίας
1 Αυγούστου, 2016
Απεβίωσε ο επίτιμος Πρόεδρος της ΔΕΜΑ Mohamed Mzali
1 Αυγούστου, 2016

Ο κ. Amar Addadi, πρόεδρος της ΔΕΜΑ, ανακοίνωσε ότι πέντε πόλεις έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα την υποψηφιότητά τους για την διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων του 2017. Πρόκειται για την Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος), την Τρίπολη (Λιβύη), την Ριέκα (Κροατία), την Ταραγόνα (Ισπανία) και την Μερσίνη (Τουρκία).

Η ΔΕΜΑ έχει ορίσει προθεσμία εως τις 30 Ιουνίου για την υποβολή των υποψηφιοτήτων. Για το σκοπό αυτό, ο πρόεδρος προχώρησε στην σύσταση μιας επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, που θα συνεδριάσει στις αρχές του ερχόμενου Ιουλίου για να καταρτίσει το σχέδιο δράσης της και να προγραμματίσει τις επισκέψεις της στις διάφορες υποψήφιες πόλεις. Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων αυτών, η επιτροπή αξιολόγησης θα υποβάλει, τον Φεβρουάριο του 2011, την έκθεσή της στον πρόεδρο και στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΕΜΑ. Αυτή η έκθεση θα σταλεί στη συνέχεια στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ) μέλη της ΔΕΜΑ.

Η εκλογή της πόλης που θα διοργανώσει τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2017 θα γίνει το 2011 κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΜΑ.