Σεμινάριο Αρχηγών Αποστολής για τους Μ.Α. 2013
1 Αυγούστου, 2016
Κοινή Συνεδρίαση Δ.Ε.Μ.Α. – Ο.Ε.Μ.Α.
1 Αυγούστου, 2016

ec_20.10.12Μετά τη λήξη του Σεμιναρίου των Αρχηγών Αποστολής για τους Μ.Α., έλαβε χώρα στη Μερσίνα, στις 20 Οκτωβρίου, η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ε.Μ.Α.

Σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης, η Ε.Ε. ενέκρινε τον κώδικα Αντι-ντόπινγκ της Δ.Ε.Μ.Α. που υπεβλήθη και επικυρώθηκε από τη WADA και όρισε την Πειθαρχική Επιτροπή αντι-ντόπινγκ για τους Μ.Α. του 2013. 

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, κ. Addadi, η Ε.Ε. αποφάσισε τη διεξαγωγή των 1ων Μεσογειακών Αγώνων Παραλίας οι οποίοι προγραμματίζεται να διεξαχθούν το 2015. Η διαδικασία υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει το μήνα Νοέμβριο του 2012.

Η Ε.Ε. αποφάσισε επίσης να υποστηρίξει οικονομικά με ειδικό πρόγραμμα για τις Ε.Ο.Ε..

Επί πλέον, τα μέλη ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους για τις συναντήσεις που είχαν με τους αρμόδιους ομολόγους τους της ΟΕΜΑ.  

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 

1. Η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΕΜΑ θα επισκεφτεί τον Δεκέμβριο τη Μερσίνα, προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία των έργων.  

2. Η επόμενη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη στις 12 Δεκεμβρίου 2012. 

3. Η επόμενη συνεδρίαση της Ε.Ε. και όλων των Επιτροπών της Δ.Ε.Μ.Α., θα διεξαχθεί στη Μερσίνα 5 & 6 Απριλίου 2013. 

4. Η Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Μ.Α. θα διεξαχθεί στις 18 Ιουνίου 2013. 

Στα πλαίσια της συνεδρίασης τα μέλη επισκέφτηκαν τις υπό κατασκευή αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και τα Μεσογειακά Χωριά. Τέλος, τα μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ταχύτατη πορεία των έργων.