Μ.Α. ΜΕΡΣΙΝ 2013 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΜΑ ΣΤΗ ΜΕΡΣΙΝ
1 Αυγούστου, 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Μ.Α. ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
1 Αυγούστου, 2016
Στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τουρκικής Ολυμπιακής Επιτροπής ο Πρόεδρος Togay Bayatli υπέβαλε την παραίτησή του, για προσωπικούς λόγους. Η Ε.Ε. εξέλεξε νέο Πρόεδρο τον Καθηγητή  Δρ. Urgur ERDENER και τον Togay BAYATLI ισόβιο Eπίτιμο Πρόεδρο.
Ο Togay Bayatli, ως Πρόεδρος της Τουρκικής Ολυμπιακής Επιτροπής εργάσθηκε όλα αυτά τα χρόνια εντατικά για το Ολυμπιακό κίνημα, και ειδικότερα για την ΔΕΜΑ. Είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει και μετά την αποχώρηση του από την Ολυμπιακή Επιτροπή να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Αθλητισμό και το Ολυμπιακό Κίνημα.

Η Δ.Ε.Μ.Α. εκφράζει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τις θερμές ευχές για επιτυχία.