Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Μ.Α. ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
1 Αυγούστου, 2016
ΕΠΕΤΕΙΟΣ 60 ΧΡΟΝΩΝ Μ.Α. & 50 ΧΡΟΝΩΝ ΔΕΜΑ
1 Αυγούστου, 2016

Επανεκλογή του Souhail Khoury στο Ασιατικό Ολυμπιακό Συμβούλιο

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του Ασιατικού Ολυμπιακού Συμβουλίου, όπου συγκεντρώθηκαν όλες οι  Ασιατικές Oλυμπιακές Επιτροπές, από τις 13 έως τις 16 Ιουλίου, ο συνάδελφός μας στη Δ.Ε.Μ.Α., Στρατηγός Souhail Khoury επανεξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ασιατικού Ολυμπιακού Συμβουλίου.