1οι ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
1 Αυγούστου, 2016
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ.Ε.Μ.Α. , 2013
1 Αυγούστου, 2016

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ε.Μ.Α., στις 5 Απριλίου 2013 στη Μερσίνη, τα μέλη αποφάσισαν τη μετακίνηση της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ε.Μ.Α. για τις 19 Ιουνίου 2013.

ec_050413