ΟΡΑΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΠΟΛΗ Μ.Α. 2021
1 Αυγούστου, 2016
Το Κόσοβο νέο μέλος της ΔΕΜΑ
1 Αυγούστου, 2016

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Μ.Α. θα διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου 2015 στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών.