Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Ε.Μ.Α.

Η τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ε.Μ.Α. πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου στην Αθήνα όπου εδρεύει η Δ.Ε.Μ.Α.

  1. Μετά τις προτάσεις της Τεχνικής Επιτροπής, τα μέλη της Ε.Κ. αποφάσισαν:
  • να αλλάξει το έτος διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων από το πρώτο στο δεύτερο έτος μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες,  απόφαση που θα επικυρωθεί επισήμως στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Μ.Α.,
  • να καταρτιστεί ένα βασικό αθλητικό πρόγραμμα Μεσογειακών Αγώνων (κάντε κλικ παρακάτω για να δείτε το νέο πρόγραμμα), μειώνοντας τον αριθμό συγκεκριμένων αθλημάτων και αγωνισμάτων μετά από μελέτη συμμετοχής στις 5 τελευταίες διοργανώσεις,
  • να αλλάξουν ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές:
  • το Μεσογειακό Χωριό να ανοίγει 3 ημέρες πριν από την Τελετή Έναρξης και να κλείνει 2 μέρες μετά την Τελετή Λήξης
  • η προθεσμία για την υποβολή της ονομαστικής λίστας να λήγει 18 ημέρες πριν από την έναρξη των Αγώνων.

2. Στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, θα χορηγηθεί επιπλέον ποσό ύψους 200.000 δολαρίων στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, μέλη της Δ.Ε.Μ.Α., με βάση τη συμμετοχή τους στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ταραγόνα.

3. Δεδομένου ότι το 1ο Συνέδριο για το Μέλλον των Μεσογειακών Αγώνων θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2019, αποφασίστηκε να μην οργανωθούν σεμινάρια στο πλαίσιο της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας το 2019.

4. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη δεύτερη διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, και σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Κωπηλασίας (FISA), θα διοργανωθεί ένα εκπαιδευτικό καμπ Κωπηλασίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας.

5. Η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Μ.Α. θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στις 24 Αυγούστου, με αφορμή τους δευτέρους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες.

6. Οι δεύτερες εκλογές της Επιτροπής Αθλητών της Δ.Ε.Μ.Α. θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων Πάτρα 2019 και θα εκλεγούν δύο αθλητές, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

7. Η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2019 στην Πάτρα, διοργανώτρια πόλη των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2019.

 Aθλητικό πρόγραμμα Μεσογειακών Αγώνων